พนักงานขับรถ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  FrieslandCampina (Thailand) PCL.'s banner
  FrieslandCampina (Thailand) PCL.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • รับผิดชอบในการขับรถผู้บริหาร
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และปฏิบัติตามกฎจราจร
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.
  • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
  • หากมีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
  • มีความชำนาญในการใช้รถจักรยานยนต์
  • เลือกลงสาขาที่ใกล้บ้านได้
  Vibracoustic (Thailand) Limited's banner
  Vibracoustic (Thailand) Limited's logo

  Maintenance Technician

  Vibracoustic (Thailand) Limited
  ชลบุรี
  • Graduate vocation Electrician, Mechanic
  • Electrician certificate
  • Have knowledge and experience in PLC, Servo moto
  Vibracoustic (Thailand) Limited's banner
  Vibracoustic (Thailand) Limited's logo

  Production Staff

  Vibracoustic (Thailand) Limited
  ชลบุรี
  • Bachelor/Master; in Engineering
  • Manage production process and output to achieve
  • Coordination of manpower and production planning