พนักงานขับรถ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 88 ตำแหน่งงาน
  King's College International School Bangkok's banner
  King's College International School Bangkok's logo
  ยานนาวา
  • พนักงานขับรถผู้บริหาร รถโรงเรียน
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถตู้
  • มีอาหารกลางวันให้ในวันที่โรงเรียนเปิด
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s banner
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย
  • มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหาร 2 ปีขึ้นไป
  • มีความประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย ไม่ดื่มเหล้า
  Golf Channel.co.th's logo
  ห้วยขวาง
  • บุคลิกภาพดี
  • มีประสบการณ์การขับรถผู้บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ชำนาญเส้นทาง
  NTT DATA (Thailand) Co., Ltd. (Locus Telecommunication Inc., Ltd.)'s banner
  NTT DATA (Thailand) Co., Ltd. (Locus Telecommunication Inc., Ltd.)'s logo
  ห้วยขวาง
  • จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 - ปวส.
  • รับผิดชอบการขับรถส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
  • บุคลิกภาพดี สุภาพ มีใจรักงานบริการ
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถ
  • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง
  ถัด ไป