พนักงานการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 69 ตำแหน่งงาน
  Demeter ICT Co., Ltd.'s banner
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s banner
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
  UBIS (ASIA) Public Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • รับวางบิลจากคู่ค้า
  • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
  • จัดทำเช็คตามใบสำคัญจ่าย
  ถัด ไป