พนักงานการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 136 ตำแหน่งงาน
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วางแผนงานได้ดี
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s banner
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s logo
  ปทุมวัน
  • Marketing Team
  • สถานที่ทำงานติดสถานี BTS/MRT
  • ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ มีวันหยุด 2 วัน/สัปดาห์
  บางใหญ่THB 30K - 54,999 /เดือน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัส
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Gourmet One Food Service (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่
  • ภาษาอังกฤษ ดี ทั้งพูด อ่านและเขียน
  • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์
  • ทำงานเป็นทีม ต่อรองกับผู้ขายมีไอเดียในการทำการตลาด
  Drives & Automation (Thailand) Ltd.'s logo
  บางพลี
  • แนะนำและขายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทไฟฟ้าวิศวกรรม
  • อินเวอร์เตอร์ Brand SSD/Parker 590P+/ Nidec Mentor
  • ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำได้มีหัวหน้าสอนจนเป็นงาน
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • นำเสนอกองทุนส่วนบุคคล, บริการลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน
  LH Mall & Hotel Co., Ltd.'s banner
  ถัด ไป