พนักงานการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 125 ตำแหน่งงาน
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s banner
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s logo
  ปทุมวัน
  • Marketing Team
  • สถานที่ทำงานติดสถานี BTS/MRT
  • ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ มีวันหยุด 2 วัน/สัปดาห์
  DL Inter Enterprise Co.,Ltd.'s banner
  DL Inter Enterprise Co.,Ltd.'s logo
  ราชเทวีTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • Good Team player
  • Collaboration with Operations, Sales and other
  • Understand marketing concept ( Online & Offline)
  บางใหญ่THB 30K - 54,999 /เดือน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • โบนัส
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Gourmet One Food Service (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางใหญ่
  • ภาษาอังกฤษ ดี ทั้งพูด อ่านและเขียน
  • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์
  • ทำงานเป็นทีม ต่อรองกับผู้ขายมีไอเดียในการทำการตลาด
  Drives & Automation (Thailand) Ltd.'s logo
  บางพลี
  • แนะนำและขายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทไฟฟ้าวิศวกรรม
  • อินเวอร์เตอร์ Brand SSD/Parker 590P+/ Nidec Mentor
  • ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทำได้มีหัวหน้าสอนจนเป็นงาน
  LH Mall & Hotel Co., Ltd.'s banner
  Windsor Brokers's logo
  บางนาTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • 3 years working experience in Marketing
  • TOEIC Score of 700 or above
  • Possess strong interpersonal skills
  ถัด ไป