พนักงานการตลาดอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Initial Estate Co., Ltd.'s banner
  Initial Estate Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิTHB 16K - 29,999 /เดือน
  • 2-3 years exp. in marketing and communications
  • Effective initiate, plan, and manage IMC campaigns
  • Track marketing performance & return on investment
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • การตลาด สถิติประยุกต์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
  • นำเสนอโอกาสธุรกิจ
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักร
  • เข้าใจหลักการด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล/Power BI/Excel
  • มีความสนใจในตลาดทุนกับการลงทุน