ผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  บางนา
  • วิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน
  • สร้างกลยุทธ์ของสินค้า
  • ผลักดันสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้ากลุ่มองค์กร