ผู้อำนวยการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  Phillip Life Assurance Public Company Limited's banner
  Phillip Life Assurance Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Minimum 5 years of accounting experience
  • Excellent in English
  • Hand on and able to work under pressure
  All Inspire Development Public Company Limited's banner
  All Inspire Development Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 15 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ระดับปริญญาโท
  • ความรู้และความสามารถด้านงานขายและงานด้านสินเชือ
  C.J. Express Group Co., Ltd.'s banner
  C.J. Express Group Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ขยายสาขา
  • วิเคราะห์ข้อมูล
  • ธุรกิจค้าปลีก
  INTEQC GROUP (INTEQC FLOUR MILL Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC FLOUR MILL Co.,Ltd.)'s logo

  EVP/VP Flour Business Operation

  INTEQC GROUP (INTEQC FLOUR MILL Co.,Ltd.)
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Flour Mill Business
  • Production
  • ผู้อำนวยการ
  Krungsri Securities Public Company Limited's banner
  Krungsri Securities Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกรรมหลักทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้กฎระเบียบของหน่วยงาน SET, TCH, TSD, & ปปง
  • สามารถเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Amway (Thailand) Limited's banner
  Amway (Thailand) Limited's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้