ผู้อำนวยการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 จาก 25 ตำแหน่งงาน
  The Krungthep Thanakom Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิ
  • ร่วมสร้างกรุงเทพฯ ในฝันเราต้องการ "คุณ"
  • เติบโตไปกับเมือง เติบโตไปกับเรา
  • เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • วิเคราะห์การลงทุน การบริหารการเงิน 5 - 10 ปี
  • ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  • วิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ ประเมินคู่ค้า
  บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)'s logo
  ลาดพร้าว
  • Corporate Strategy
  • Strategic Initiatives
  • Managing and Planning Strategy
  AIRA Securities Public Company Limited's banner
  AIRA Securities Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • จัดสรรเงิน, งานบริหารสภาพคล่องทางการเงิน, ตราสาร
  • ด้านตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
  • บริหารความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน
  GMCC AND WELLING APPLIANCE COMPONENT (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  GMCC AND WELLING APPLIANCE COMPONENT (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  อยุธยา
  • สื่อสารภาษาจีนได้ดี (หรือภาษาอังกฤษดีมาก)
  • ติดตามงานและวางแผนป้องกันงบประมาณตามเป้าหมาย
  • เข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์บริษัทและแวดล้อมได้
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  สระบุรี
  • การศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี
  • การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  • การวิเคราะห์ตัวเลขสถิติ

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ /เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัล (1121)

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  บางรัก

   รองผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย (1122)

   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
   บางรัก