ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Nice Group Holding Corp Ltd.'s logo
  ขอนแก่น
  • ปริญญาตรี ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 5ปี
  • ต้องมีคะแนน Toeic : 550