ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  360 Quality Management Co., Ltd.'s banner
  360 Quality Management Co., Ltd.'s logo
  คลองเตยมากกว่า THB 90K /เดือน
  • มีประสบการณ์ผู้จัดการทางด้านการเงิน 5 ปีขึ้นไป
  • Funding / Raise-fund
  • Investment banking
  Asia Cab Co., Ltd.'s banner
  Asia Cab Co., Ltd.'s logo
  สาทรTHB 90K - 119,999 /เดือน
  • Corporate Finance and investment planning
  • Loan and credit facilities arrangement
  • Dep and implement budgeting to control the costing