ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  ห้วยขวาง
  • คุ้นเคยกับการทำงานพื้นฐานของซอฟต์แวร์สำนักงาน
  • มีความสามารถในการคิดเชิงตรรกะที่แข็งแกร่ง
  • มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน
  Jubilee Enterprise Public Company Limited's banner
  Jubilee Enterprise Public Company Limited's logo
  สาทรมากกว่า THB 120K /เดือน
  • Build Brand Strategy and marketing strategy ,
  • Implement and execution plan and manage team
  • Professional strategy and communication