ผู้สอบบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 99 ตำแหน่งงาน
  PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PwC)'s banner
  PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PwC)'s logo
  สาทร
  • ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชี
  • พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  จตุจักร
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  NANDA TRADE CO., LTD.'s logo
  สวนหลวง
  • ปริญญาตรีถึงปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ประสบการณ์งานธุรกิจF&B, สินค้า Trading
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • ประสบการณ์10 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีในธุรกิจการผลิต
  • มีความรู้ความเข้าใจในงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ BOI
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • ด้านการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
  • มีความรู้ด้านมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับ PAEs
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
  President Hotel and Tower Co., Ltd.'s banner
  President Hotel and Tower Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีความมั่นคง สวัสดิการดี
  • เดินทางสะดวก ใกล้ BTS และรถประจำทาง
  • มีความก้าวหน้า
  YRB SOLUTIONS, INC.'s banner
  YRB SOLUTIONS, INC.'s logo
  ต่างประเทศTHB 20K - 44,999 /เดือน
  • ความเต็มใจและความปรารถนาที่จะทำงานในต่างประเทศ
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
  • ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมทีมได้ สามารถสื่อสารและการประสานงานได้ดี
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • ดูแลและตรวจสอบการบันทึกบัญชีและการปรับปรุงรายการ
  • จัดทำงบพิสูจน์ยอดบัญชี รายงานทางบัญชี
  • ดูแลและจัดทำสรุปสัญญาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ถัด ไป