ผู้สอบบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 125 ตำแหน่งงาน
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองเตยTHB 25K - 29,999 /เดือน
  • Hybrid work, BTS Prompong
  • Work Experience 2-3 years in Audit
  • Strong in Excel skill (Pivot,V-lookup)
  Mazars(Thailand)Ltd.'s banner
  Mazars(Thailand)Ltd.'s logo
  สาทร
  • Work on a number of projects in the auditing area
  • Coach, support, and monitor junior staff
  • Minimum of 2 years audit experience
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  จตุจักร
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  พญาไท
  • สามารถใช้งานระบบบัญชี SAP ได้
  • จัดทำงบการเงินรายไตรมาสประจำปีของบริษัท
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงบการเงิน
  President Hotel and Tower Co., Ltd.'s banner
  President Hotel and Tower Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวันTHB 55K - 89,999 /เดือน
  • เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า BTS ชิดลม
  • สวัสดิการดี มีอาหารฟรี
  • งานมั่นคง ก้าวหน้า
  AIRA & AIFUL Public Company Limited's banner
  AIRA & AIFUL Public Company Limited's logo
  ห้วยขวางTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • สามารถปิดงบสิ้นเดือน, สิ้นปี
  • มีทักษะในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
  • มีความรู้เรื่องบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี
  NANDA TRADE CO., LTD.'s logo
  สวนหลวง
  • ปริญญาตรีถึงปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ประสบการณ์งานธุรกิจF&B, สินค้า Trading
  V R T Automobiles Co., Ltd.'s banner
  V R T Automobiles Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น
  • เพศชาย /หญิง
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาบัญชีเท่านั้น)
  • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  S & Sons Trading Co., Ltd.'s logo
  ดุสิต
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี- การเงิน
  • มีประสบการณ์ตรงด้านบัญชี-การเงิน / GL 5 ปีขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ,คล่องตัว,ทำงานภายใต้ความกดดัน
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited's logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรี บัญชี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะในการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s banner
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความชำนาญด้านหลักการทางด้านบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  Onsmooth Thai Co., Ltd.'s banner
  Onsmooth Thai Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • วูฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์มากกว่า 5 - 10 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรม
  • สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน ได้ดี
  ถัด ไป