ผู้สอบบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 121 ตำแหน่งงาน
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองเตยTHB 25K - 29,999 /เดือน
  • Hybrid work, BTS Prompong
  • Work Experience 2-3 years in Audit
  • Strong in Excel skill (Pivot,V-lookup)
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  จตุจักร
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s banner
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความชำนาญด้านหลักการทางด้านบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
  Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • ด้านการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
  • มีความรู้ด้านมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับ PAEs
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
  BUSINESS PROFESSIONAL SOLUTIONS RECRUITMENT CO., LTD.'s banner
  BUSINESS PROFESSIONAL SOLUTIONS RECRUITMENT CO., LTD.'s logo
  จตุจักร
  • Interesting opportunity to join with PTT Group
  • Provide super good benefit!
  • Expanding your experience and skillful with us
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s banner
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s logo
  ปทุมวัน
  • ดูแล ตรวจสอบบัญชีด้านจ่ายอย่างชำนาญ
  • มีความรู้ เข้าในงานภาษี
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  ถัด ไป