ผู้วางแผนการผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.'s banner
  T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.'s logo

  ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบรรจุลงซองและแคปซูล
  • มีความสามารถในการวางแผนการผลิต
  • มีความเป็นผู้นำ
  VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  VERANDA RESORT PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  จตุจักร
  • มีความรู้ความสามารถเรื่องการคิดตุ้นทุน
  • มีความรู้เรื่องการทำขนมหวานเบเกอรี่
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้