ผู้ประสานงานบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  AMR Asia Public Company Limited's banner
  AMR Asia Public Company Limited's logo

  Finance & Operation Lead

  AMR Asia Public Company Limited
  ดินแดง
  • บัญชีการเงิน
  • มีความสามารถที่จะคุมทีมได้
  • เข้าใจในการบริหารเงินสดหมุนเวียน