ผู้ประสานงานบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 92 ตำแหน่งงาน
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • งานสรรหาบุคคล
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล
  • ผ่านงานอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  THONGLOR MANAGEMENT CO., LTD.'s banner
  THONGLOR MANAGEMENT CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของศูนย์การค้า
  • ประสานงานด้านการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการ
  • ประสานงานการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี/โท สาขา HR หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสวัสดิการไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ด้านงานสรรหาบุคลากร
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)'s logo
  ห้วยขวาง
  • งานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียน
  • กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายธุกิจ
  • งาน Compliance และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo
  ภาษีเจริญ
  • เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์สินเชื่อบ้าน
  • เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์สินเชื่อรถ
  • เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์สินเชื่อบุคคล
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวาTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน
  • สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายต่างๆขององค์กร
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  ดอนเมือง
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี บัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 3 ปี
  • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's banner
  Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคาร
  • ประสานงานด้านระบบคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย
  • ประสานงานการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Executive Meeting Arrangement
  • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดการประชุมผู้บริหาร
  • จัดการประชุมผู้บริหาร
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคลsหรือสาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในงาน HRM/HRD ทั้งกระบวนการ
  ถัด ไป