ผู้บริหารระดับสูง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  Enapter Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • Experience in start-up / NGO environment is helpfu
  • Fluent in Thai and English, German is a plus
  • Interest in PR activities and social media
  Ramathibodi Foundation's logo
  ราชเทวี
  • ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
  • มีมนุษยสัมพันธ์และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี
  • มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's banner
  Electronic Transactions Development Agency / ETDA's logo
  ห้วยขวาง
  • การจัดทำแผนธุรกรรม
  • งานด้านการวางแผนและนโบาย
  • งานด้านยุทธศาสตร์
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • Investor relation
  • Corporate Secretary
  • Management, coordination, and communication skills
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's banner
  Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • Investor relation
  • Corporate Secretary
  • Management, coordination, and communication skills
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักร
  • ประสบการณ์ด้านตลาดทุน และ/หรือการบริหารความเสี่ยง
  • สามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • Data Analytics , Power BI
  Tesco Lotus's banner
  Tesco Lotus's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Lotus Management Trainee
  • Bachelor’s or Master’s Degree
  • Fresh graduates are also welcome