ผู้บริหารระดับสูง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 จาก 25 ตำแหน่งงาน
  ABSOLUTE PRODUCTS CO., LTD.'s logo
  ดุสิตTHB 70K - 119,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ระดับผู้จัดการด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3ปี
  • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาเกี่ยวกับด้านบัญชี
  • มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมและฐานข้อมูลบัญชี
  NTT DATA (Thailand) Co., Ltd. (Locus Telecommunication Inc., Ltd.)'s banner
  NTT DATA (Thailand) Co., Ltd. (Locus Telecommunication Inc., Ltd.)'s logo
  ห้วยขวาง
  • จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 - ปวส.
  • รับผิดชอบการขับรถส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
  • บุคลิกภาพดี สุภาพ มีใจรักงานบริการ
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ปากเกร็ด
  • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป บริหารความเสี่ยง ระบบคุณภาพ
  • Risk Management, COSO, BCM 22301, TQA, TQM, ISO
  • Management Level / ปฏิบัติงานแจ้งวัฒนะ นนทบุรี
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในงานเลขานุการ
  • ภาษาอังกฤษดี มีทักษะด้าน Digital Literacy
  • บริหาร จัดการ วางแผน ประสานงานด้านเลขานุการ
  Bangkok Bank Public Company Limited's banner
  Bangkok Bank Public Company Limited's logo
  บางคอแหลม
  • Digital Banking, Digital Transformation
  • Digital Innovation Market Research
  • Innovation Product Research
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s banner
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s logo
  ทวีวัฒนา
  • มีประสบการณ์งาน บัญชี 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ใช้ ระบบ ERP, SAP, Infor , Dynamics
  • ธุรกิจเปิดมานานกว่า 60 ปี
  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  บางเสาธง
  • ตรวจสอบและควบคุมดูแลงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ทรัพย์สินประจำฝ่าย
  ATP Wealth Management's banner
  ATP Wealth Management's logo
  พญาไท
  • บริษัทคนรุ่นใหม่ กับบรรยากาศการทำงานสไตล์วัยรุ่น
  • มีบุคลิกภาพที่ดี และต้องการความมั่นคงและเติบโต
  • มีทักษะการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ที่ดี