ผู้บริหารด้านการพัฒนาธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 43 ตำแหน่งงาน
  Thailand Arbitration Center's banner
  Thailand Arbitration Center's logo
  วัฒนาTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • ทักษะภาษาอังกฤษดี
  • สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม
  • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
  Mahidol University's logo
  ปริมณฑล-นครปฐม
  • มีความรู้ทางด้านการเงิน/บัญชี
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ มีความกระตือรือร้น
  • จัดทำแผนธุรกิจ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ดูแลทีมสาขาด้านเป้าหมายเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต
  • จัดทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ
  ABSOLUTE PRODUCTS CO., LTD.'s logo
  ดุสิตTHB 70K - 119,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ระดับผู้จัดการด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3ปี
  • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาเกี่ยวกับด้านบัญชี
  • มีประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมและฐานข้อมูลบัญชี
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • บริหารจัดการงาน จัดซื้อ จัดหา จัดจ้างอุปกรณ์สินค้า
  • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 10 ปี ด้านการบริหาร 5 ปี
  • ภาษาอังกฤษดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • Product Marketing บริหารผลิตภัณฑ์
  • จับโจทย์ท้าทาย เรียนรู้ เติบโตไปด้วยกัน
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ปากเกร็ด
  • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป บริหารความเสี่ยง ระบบคุณภาพ
  • Risk Management, COSO, BCM 22301, TQA, TQM, ISO
  • Management Level / ปฏิบัติงานแจ้งวัฒนะ นนทบุรี
  ANT ARMY CO., LTD.'s banner
  ANT ARMY CO., LTD.'s logo
  อุบลราชธานีTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • วางแผนวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • hybrid working/ สามารถ on-site ที่อุบลราชธานีได้
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน,จ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถ
  THE MALL GROUP CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s banner
  THE MALL GROUP CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s logo
  บางกะปิ
  • ร่วมกำหนดนโยบายและวางแผนด้านนโยบาย HR
  • จัดทำรายงานสรุปวิเคราะห์นโยบาย HR
  • มีประสบการณ์ด้าน PMS อย่างน้อย 3 ปี
  Grand Homemart Co., Ltd.'s banner
  Grand Homemart Co., Ltd.'s logo
  หลักสี่
  • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการตลาด 10 ปีขึ้นไป
  • เป็นคนทันสมัย อัพเดทข่าวสารอยู่เสมอ
  • ผ่านการทำงานกับธุรกิจขายปลีกมาก่อน
  Creative Economy Agency (Public Organization)'s banner
  Creative Economy Agency (Public Organization)'s logo
  บางรัก
  • พัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • บริหารเครือข่ายของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
  Jaspal Co., Ltd.'s banner
  Jaspal Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • จัดเตรียมข้อมูล รายงาน วางแผน วิเคราะห์ และเสนอแนะ
  • วิเคราะห์กิจกรรมเพื่อการปรับปรุง และหาทางแก้ไข
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  หลักสี่
  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร จิตวิทยา
  • ออกแบบหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ Competency Based
  • Career Developement Functioal Competency
  ถัด ไป