ผู้ตรวจสอบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 231 ตำแหน่งงาน
  Srithai Superware Public Company Limited's banner
  Srithai Superware Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์ในงาน Internal & External Audit
  • วางแผน กำหนดขอบเขต จัดทำ Risks and Controls Matrix
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและการทำงานเป็นทีม
  Green Latex Co., Ltd.'s banner
  Green Latex Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • ตรวจสอบดูแลงานด้านบัญชีการเงินและต้นทุน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ต้นทุน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  Kovic Kate International (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Kovic Kate International (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  Kovic Kate International (Thailand) Co., Ltd.
  คลองหลวง
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี การบัญชี
  • มีประสบการณ์ทางด้านการบันทึกบัญชี และการปิดงบ 5 ปี
  • มีความรู้ทางด้านโปรแกรมบัญชีใหญ่ เช่น ERP
  Nikon (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Nikon (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  อยุธยา
  • Internal Auditor, Provide audit program
  • Audit report writing in Thai and English
  • Perform consulting tasks related internal control,
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองเตยTHB 25K - 29,999 /เดือน
  • Hybrid work, BTS Prompong
  • Work Experience 2-3 years in Audit
  • Strong in Excel skill (Pivot,V-lookup)
  Sirisoft Company Limited's banner
  Sirisoft Company Limited's logo

  Internal Audit

  Sirisoft Company Limited
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายใน
  • มีความสามารถในการเจรจา สื่อสารกับผู้บริหารระดับสูง
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Audit (International Business)
  • Fluent in English (Toeic 800+)
  • Ability to travel abroad
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
  • ประสบการณ์ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • มีความรู้ทางด้านมาตรฐานงานตรวจสอบ
  ปริมณฑล-ปทุมธานีTHB 16K - 19,999 /เดือน
   Thonburi Healthcare Group Public Company Limited's banner
   Thonburi Healthcare Group Public Company Limited's logo
   ห้วยขวาง
   • ตรวจสอบภายใน , Internal Audit , ตรวจสอบ
   • COSO
   • Audit Program , Risk Based Audit
   Samanea Bangna Limited's banner
   Samanea Bangna Limited's logo
   บางเสาธงTHB 30K - 44,999 /เดือน
   • Holders of ACCA or CIA certificates are preferred.
   • language skills in English or Chinese.
   • experience in auditing or accounting field.
   Samanea Bangna Limited's banner
   Samanea Bangna Limited's logo
   บางเสาธงTHB 30K - 69,999 /เดือน
   • Holders of ACCA or CIA certificates are preferred.
   • language skills in English or Chinese.
   • experience in auditing or accounting field.
   Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
   Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
   วัฒนา
   • ปริญญาตรี
   • สามารถทำงานเป็นกะได้
   • ชอบงานบริการ
   PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
   PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

   พนักงานตรวจสอบ (Internal Audit) 043

   PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
   จตุจักร
   • ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ /การบัญชี
   • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2- 3 ปี
   • เคยปฏิบัติงานด้านบัญชี
   Betagro Public Company Limited's banner
   Betagro Public Company Limited's logo
   หลักสี่
   • Audit
   • ตรวจสอบภายใน
   • Senior Internal Audit
   Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s banner
   Boonrawd Brewery Co., Ltd.'s logo
   ห้วยขวาง
   • ด้านการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
   • มีความรู้ด้านมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับ PAEs
   • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
   Prime Road Power Public Company Limited's banner
   Prime Road Power Public Company Limited's logo
   จตุจักร
   • จัดทำและดูแลบัญีของบริษัทในเครือ-ต่างประเทศ
   • การบันทึกบัญชีทั้งระบบ
   • ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามมาตรฐาน

   พนักงานตรวจสอบ (Internal Audit) 244

   PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
   จตุจักร
   • ปริญญาตรีขึ้นไป : วิศวกรรมศาสตร์ /การบัญชี
   • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2- 3 ปี
   • เคยปฏิบัติงานด้านบัญชีด้านวิศวกรรม
   Property Scout (Thailand) Company Limited's banner
   Property Scout (Thailand) Company Limited's logo
   วัฒนา
   • Fast career development
   • International work environment and culture
   • Employee Stock Option Program (ESOP)
   ถัด ไป