ผู้ดูแลระบบข้อมูล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's banner
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's logo
  บางนา
  • ร่วมกำหนดนโยบายการเงินเพื่อจัดการ,ตรวจสอบCashflow
  • ดูแลพิจารณาเครื่องมือทางการเงิน ตราสารอนุพันธ์
  • ตรวจสอบเงินสดในบัญชี แผนการใช้เงินสด
  ROYAL GATEWAY CO., LTD.'s banner
  ROYAL GATEWAY CO., LTD.'s logo
  วัฒนา
  • มีประสบการณ์ด้าน Network Security, Cyber Security
  • ปกป้องข้อมูล Hardware/Software ด้าน Cyber Security
  • โบนัส, เบี้ยขยัน, ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์, ประกัน
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's banner
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's logo
  พญาไทTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์งานขายและนักศึกษาจบใหม่
  • มองการเติบโต และพัฒนาตนเอง
  • รักงานขายและการบริการ
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's banner
  INCEPTION MARKETING GROUP CO,.LTD's logo
  พญาไทTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์งานขายและนักศึกษาจบใหม่
  • มองการเติบโต และพัฒนาตนเอง
  • รักงานขายและการบริการ