ผู้ช่วยแผนก
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 74 ตำแหน่งงาน
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Executive Meeting Arrangement
  • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดการประชุมผู้บริหาร
  • จัดการประชุมผู้บริหาร
  TCP Group's banner
  TCP Group's logo
  บางบอน
  • 3-5 years in external/ internal audit experience
  • Good command of English
  • Knowledge of auditing concepts and principles
  K-NEX CORPORATION CO., LTD.'s logo
  ลาดพร้าวTHB 35K - 69,999 /เดือน
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความกระตือรือร้น
  • มีความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
  ถัด ไป