ผู้ช่วยวางแผน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  The Creators HQ Co., Ltd.'s banner
  The Creators HQ Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • ความรู้เกี่ยวกับประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีทักษะด้านโปรแกรม SAP B1 เป็นอย่างดี
  • มีเอกสารรับรองเป็นCPD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ