ผู้ช่วยฝ่ายวิศวกรรม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  เมืองสมุทรปราการTHB 35K - 45K /เดือน
  • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาแมคคาทรอนิกส์ , ไฟฟ้า
  • สามารถใช้ PLC (Mitsubishi), Robot , Automatic ได้