ผู้ช่วยฝ่ายวิศวกรรม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • มีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • บริหารจัดการงานระบบวิศวกรรม
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล