ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  An international construction company's banner
  An international construction company's logo
  ปทุมวัน
  • Can communication in English will be advantage
  • 3 years of work experience in recruitment
  • Able to work 6 days week
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 7 ปี
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ แก้ปัญหา