ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  ภาคกลางTHB 20K - 25K /เดือน
   Scan Inter Public Company Limited's banner
   Scan Inter Public Company Limited's logo
   ปากเกร็ด
   • Having CPD license is a must
   • Closing financial statements
   • Knowledge in Taxation and Console is a plus
   ภาคกลางTHB 35K - 45K /เดือน

    Assistant Accounting Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

    บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด
    ปริมณฑล-นครปฐมTHB 55K - 70K /เดือน
     Phillip Life Assurance Public Company Limited's banner
     Phillip Life Assurance Public Company Limited's logo
     บางรัก
     • Minimum 5 years of accounting experience
     • Excellent in English
     • Hand on and able to work under pressure
     Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
     Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
     สาทร
     • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
     • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
     • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
     Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
     Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
     ปทุมวัน
     • มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
     • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร และปิดงบบริษัท
     • ใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point และ Mac5 ได้