ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 311 ตำแหน่งงาน
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
  • มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล
  • มีความรู้และเข้าใจงบการเงิน เข้าใจกลไกในภาคตลาดทุน
  Oriental Copper Co., Ltd.'s banner
  Oriental Copper Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • 1-2 years in Export Sales Admin, Sales Support.
  • Knowledge of ISO/ISO 9001:2015, ISO 14001.
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี และอื่นๆ
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • มีความขยัน มุ่งมั่น กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
  THAI UNION GROUP PCL.'s banner
  THAI UNION GROUP PCL.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 15 ปี
  • วิเคราะห์ข้อมูลด้านบัญชี การเงินและสินเชื่อ
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่สมุทรสาครได้
  GUARDIAN PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.'s logo
  ปริมณฑล-นนทบุรีTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • Fair to good in english conversation and writing
  • 3-5 Years working experience (not over)
  • Proficiency in Microsoft Office
  ถัด ไป