ผู้ช่วยฝ่ายคลังสินค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  ตลิ่งชัน
  • บันทึกและวางแผนบริหารสินค้าคงคลัง
  • ปริญญาตรี/โท สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อดทน รอบคอบ มีทักษะด้านการบริหารจัดการ