ผู้ช่วยฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 38 ตำแหน่งงาน
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.'s banner
  N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.'s logo
  Sampantawong
  • ชาย / หญิง
  • คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
  • ประสบการณ์งานขาย อย่างน้อย 10 ปี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • เซลล์วัสดุก่อสร้าง, อาหารสัตว์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  Burapa Prosper Co., Ltd.'s banner
  Burapa Prosper Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ขายและส่งออก
  • Proforma invoice commercial invoice Packing list
  • ผลักดันยอดขายของแผนกฝ่ายขายต่างประเทศ
  ถัด ไป