ผู้ช่วยฝึกอบรม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo

  Product Trainer

  Mind Edge Innovation Co., Ltd.
  ธนบุรี
  • เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  • มีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ
  • เรียนรู้ได้เร็วและชอบศึกษาค้นคว้าเรียนรู้สิ่งใหม่
  The Praxis Company (Thailand)'s banner
  The Praxis Company (Thailand)'s logo
  สาทรTHB 20K - 25K /เดือน
  • Multi-National Company-Based in Singapore
  • Learning Opportunity with Flexible Hours
  • Fast-Track Career Progress