ผู้ช่วยฝึกอบรม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 จาก 20 ตำแหน่งงาน
  Dusit Thani College's banner
  Dusit Thani College's logo
  ประเวศ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูดและเขียน
  • เชี่ยวชาญในกระบวนการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร
  • เชี่ยวชาญการจัดกิจกรรมพนักงาน สร้างความสามัคคี
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s banner
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s logo
  พญาไทTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • จบใหม่ / ไม่มีประสบการณ์ / รับนักศึกษาจบใหม่
  • คอมมิชชั่น / ฝึกอบรม / BTS พญาไท
  • ขาย / การตลาด / งานนอกสถานที่
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s banner
  Phenomenon Enterprise Co., Ltd.'s logo
  พญาไทTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • จบใหม่ / ไม่มีประสบการณ์ / รับนักศึกษาจบใหม่
  • คอมมิชชั่น / ฝึกอบรม / BTS พญาไท
  • ขาย / การตลาด / งานนอกสถานที่
  gem. ProCurand Care GmbH's logo
  ต่างประเทศ
  • ค่าใช้จ่ายบริษัทออกให้ทั้งหมด
  • ทำงานประเทศเยอรมันนี
  • ทำงานในบ้านพักคนชรา