ผู้ช่วยผู้บริหาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 100 ตำแหน่งงาน
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Executive Meeting Arrangement
  • ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดการประชุมผู้บริหาร
  • จัดการประชุมผู้บริหาร
  Manpower Group Thailand's banner
  Manpower Group Thailand's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • marketing plan, marketing strategy, promotion, PR
  • Social Media, Advertisement, sales management
  • Event, booth, customer Services, Brand
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  ลาดพร้าว
  • ปริญญาตรี บัญชี การเงิน สถิติ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • ติดตามตัวชี้วัดองค์กรรายเดือน นำเสนอผู้บริหาร
  GEMS PAVILION COMPANY LIMITED's banner
  GEMS PAVILION COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีบริหาร,บัญชีการเงิน,หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหาร 3 ปี ขึ้นไป
  • แนวคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม สาขาไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
  • วางแผนการปฏิบัติงานบริหารทรัพย์สิน
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s banner
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s logo
  ทวีวัฒนา
  • ประสบการณ์ด้านการบริหาร 5 ปีขึ้นไป
  • สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ข้อมูลการตลาดได้เป็นอย่างดี
  • มีวิสัยทัศน์ ความสามารถ และ Creativity
  Kaithong Original restaurant's banner
  Kaithong Original restaurant's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 30K - 54,999 /เดือน
  • Personal Assistant ผู้ช่วยผู้บริหาร
  • ความขยัน พร้อมเรียนรู้ และ ลุยทุกสถานการณ์
  • สามารถในการบริหารจัดการงานต่างๆได้ดีมาก
  ถัด ไป