ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs
  Ramathibodi Foundation's logo
  Rajthevee
  • ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
  • มีมนุษยสัมพันธ์และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี
  • มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  Emanate International Co.,ltd's banner
  Emanate International Co.,ltd's logo

  Sales and Event Marketing

  Emanate International Co.,ltd
  WattanaTHB 16K - 25K /month
  • ชอบการทำงานนอกสถานที่ และ active
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือไม่มีประสบการณ์ทำงาน
  • มองหาการพัฒนาตัวเองหรือเติบโตในสายงาน