ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 จาก 17 ตำแหน่งงาน
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปทุมวัน
  • มีความรู้ด้านกฎหมาย
  • มีประสบการณ์โดยตรงจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Mit Mongkol Industry Co., Ltd.'s banner
  Mit Mongkol Industry Co., Ltd.'s logo
  บางขุนเทียน
  • Cosmetic Business (OEM)
  • Import & Export knowledge
  • Good command of English
  Interlink Communication Public Company Limited (i-Link)'s banner
  Interlink Communication Public Company Limited (i-Link)'s logo
  ห้วยขวางTHB 30K - 55K /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงานใน Audit Firm อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถปิดงบการบัญชีรวมได้
  • เงินเดือน 40K – 60K (Based on Experience)
  TCP Group's banner
  Processing Technology (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออก
  • Experienced in Accounting Management
  • Good command in English and Microsoft office
  • Graduated in Accounting and Cost field or related
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปทุมวัน
  • ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย
  • มีความสามารถในด้านทักษะทางภาษาที่ใช้ในการร่างสัญญา
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Krungthai Carrent & Lease PLC.'s banner
  Krungthai Carrent & Lease PLC.'s logo
  บางคอแหลมTHB 35K - 45K /เดือน
  • โอกาสร่วมงานกับกลุ่มบริษัทมหาชนองค์กรชั้นนำ
  • สนับสนุนความคิดริเริ่มสู่โอกาสใหม่ในการทำงาน
  • ความท้าทายต่อการแสดงศักยภาพในการบริหารและกำกับงาน
  TCP Group's banner
  TCP Group's logo
  บางบอน
  • Electrical Spare Part, Process Installation
  • At least 5 years’ experience in purchasing
  • Proven English communication skill
  URBAN MOBILITY TECH COMPANY LIMITED's banner
  URBAN MOBILITY TECH COMPANY LIMITED's logo
  พญาไท
  • 2-3 years experience in Accounting & Finance filed
  • Challenging with international environment
  • Flexible work hours
  M B K Guarantee Co., Ltd.'s banner
  M B K Guarantee Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานสินเชื่อ
  • มีความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ