ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 จาก 20 ตำแหน่งงาน
  Biodegradable Packaging for Environment Public Company Limited's logo
  Chai Nat
  • การศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ด้านบริหารงานคลังสินค้า 5 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ในระบบ ERP
  BJC Retail Group's logo
  Bangplee
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลได้ดี
  Kaspa Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Kaspa Pharmaceutical (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangkoknoi
  • วางแผนกลยุทธ์และพัฒนาทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
  • ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
  • โบนัส,ค่าทันตกรรม,ค่าเดินทาง,ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  Thai Beverages Public Company Limited's banner