ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสรรหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  UBIS (ASIA) Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ดูแลและควบคุมกระบวนการสรรหาบุคลากร
  • บริหารจัดการโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ
  • ดำเนินการวางแผนด้านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  เมืองสมุทรปราการTHB 55K - 69,999 /เดือน
  • มีใบขับขี่และมีรถยนต์
  • management level
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี