ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • บริหารจัดการกิจกรรมการตลาดโครงการบ้านจัดสรร
  • บริหารและพัฒนาทีมงานการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • โอกาสการเติบโตในสายงานการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  ICHITAN GROUP PCL.'s banner
  ICHITAN GROUP PCL.'s logo
  อยุธยา
  • วางแผนพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ทันตามแผน
  • วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ
  • ทวนสอบวิธีการสถานที่และอุปกรณ์การจัดเตรียมวัตถุดิบ