ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 30 ตำแหน่งงาน
  Ths parking's banner
  Ths parking's logo
  บางพลี
  • จัดซื้อวิศวกรรม
  • วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
  • Procurement
  Daisin Products Co., Ltd.'s banner
  Daisin Products Co., Ltd.'s logo
  บางเสาธง
  • มีประสบการ์ในการขายและการตลาดอย่างน้อย 3 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • โบนัส, ตรวจสุขภาพประจำปี, อบรมประจำปี, ยูนิฟอร์ม
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานขายและการบริการลูกค้า
  • มีแรงผลักดันมุ่งมั่นทางด้านการสร้างยอดขายและกำไร
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าส่วนการขาย 2-3 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Excel ขั้นสูง
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  เชียงใหม่
  • มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าส่วนการขาย 3-5 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Excel ขั้นสูง
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ
  Vichai Trading (1983) Company Limited's banner
  Vichai Trading (1983) Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี TOEIC 500 คะแนน Up
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานโครงการ,งานราชการ, Hotel
  • สามารถต่อกับกลุ่มบริษัทผู้รับเหมา งานโครงการ
  ปทุมวัน
  • วิเคราะห์ วางแผน ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และติดตาม
  • จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางการเงิน รายงาน
  • กำกับดูแลการบริหารเงินของบริษัทและของบริษัทในกลุ่ม
  Manee Mongkol Import-Export Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ, เคมี
  • 8 ปีขึ้นไป ในสายงานผลิตพลาสติก/ฟิล์ม
  • วิเคราะห์แผนการผลิต รายงานการผลิต
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บริหาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าส่ง - ค้าปลีก
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บริหาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าส่ง - ค้าปลีก
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ