ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  L.Y. Industries Co., Ltd.'s logo
  คลองสามวา
  • การจัดทำงบการเงินให้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี GL และการเงิน
  • ควบคุมงบประมาณ