ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  ROYAL MEIWA PAX CO., LTD.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาครTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารการผลิต
  • มีความรู้ในระบบมาตรฐานคุณภาพ (ISO,GHP,BRCs)