ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  Leschaco (Thailand) Ltd's banner
  Leschaco (Thailand) Ltd's logo
  คลองเตย
  • Strategic Planning for HRD & OD
  • Training & Development Plan
  • Strategic thinking, planning & organizing
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่นTHB 45K - 69,999 /เดือน
   Innova Telecommunication Co., Ltd.'s banner
   Innova Telecommunication Co., Ltd.'s logo
   ปากเกร็ด
   • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
   • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี
   • มีความรู้ ISO 9001:2015