ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs
  Com7 Public Company Limited's banner
  Com7 Public Company Limited's logo
  BangnaTHB 45K - 55K /month
  • ทรัพยากรบุคคล, สรรหาบุคลากร
  • ผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างาน
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคคลากร
  The Klinique Medical Clinic Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Klinique Medical Clinic Public Company Limited (Head Office)'s logo
  Huaykwang
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 5-7
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's logo
  Southern
  • มีประสบการณ์ภาคโรงงาน โครงสร้างองค์กร
  • การสื่อสาร การวิเคราะห์ workload
  • ความรู้กฎหมายแรงงาน