ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's banner
  Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's logo
  บางนา
  • จัดทำงบประมาณ การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ
  • พัฒนาความรู้ ความสามารถและพฤติกรรมการบริการ
  • วิเคราะห์ GAP COMPETENCY แปลผลสำรวจ TRAINING NEED
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
  • มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐ
  Thainakarin Hospital Public Company Limited's banner
  Thainakarin Hospital Public Company Limited's logo
  บางนา
  • พศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์งานโรงแรมเกี่ยวกับงานแม่บ้าน
  • มีประสบการณ์ ด้านความสะอาดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
  AEC Securities Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • งานบริหารความเสี่ยง
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารความเสี่ยง
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป