ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Biodegradable Packaging for Environment Public Company Limited's logo
  ชัยนาท
  • การศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ด้านบริหารงานคลังสินค้า 5 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ในระบบ ERP
  UBIS (ASIA) Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ดูแลและควบคุมกระบวนการสรรหาบุคลากร
  • บริหารจัดการโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ
  • ดำเนินการวางแผนด้านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s banner
  Central Group (Central Pattana Public Company Limited)'s logo
  บางกอกน้อย
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี
  • เข้าใจด้านมาตรฐานบัญชี PAE (มหาชน)
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกณฑ์ดี