ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  L.Y. Industries Co., Ltd.'s logo
  คลองสามวา
  • มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อ 5 - 8 ปี
  • สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการทำงานได้ดี
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์