ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บริหาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าส่ง - ค้าปลีก
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับผู้บริหาร
  • มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าส่ง - ค้าปลีก
  • ส่งเสริมการฝึกอบรมและความก้าวหน้าทางอาชีพ