ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Thainakarin Hospital Public Company Limited's banner
  Thainakarin Hospital Public Company Limited's logo
  บางนา
  • พศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์งานโรงแรมเกี่ยวกับงานแม่บ้าน
  • มีประสบการณ์ ด้านความสะอาดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน