ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  AIRA Factoring Public Company Limited's banner
  AIRA Factoring Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • Accounting
  • Finance
  • บัญชี การเงิน
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • เพญ หญิง อายุ 30-40 ปี
  • ปริญญาตรี บัญชี-การเงิน
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป