ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  SPS MEDICAL CO., LTD.'s banner
  SPS MEDICAL CO., LTD.'s logo
  คลองสาน
  • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขาย
  • วางแผนการด้านการตลาดและการขายได้เป็นอย่างดี
  • กำหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารยอดขาย
  M.C.T. International Co., Ltd.'s logo
  ภาษีเจริญ
  • อายุ 30-40 ปี
  • มีประสบการณ์การเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย
  • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  Silkspan Company Limited's banner
  Silkspan Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Project Management, graphic, chatbot
  • Improvement, analytical, CRM, customer
  • Digital Marketing, online, SEO, IT