ผู้ช่วยผู้จัดการด้านกฎหมาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's banner
  Frasers Property Home (Thailand) Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ประสบการณ์สายงานกฎหมายจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีประกาศนียบัตรวิชาว่าความ
  • ออฟฟิศ @สามย่านมิตรทาวน์
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์งานสินเชื่่อหรือด้านปรับโครงสร้างหนี้
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อ และการแก้ไขหนี้
  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการเงิน