ผู้ช่วยผู้จัดการด้านกฎหมาย
    Suggestions will appear below the field as you type
    1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
    Narai Property Co., Ltd.'s banner
    Narai Property Co., Ltd.'s logo
    เมืองนนทบุรี
    • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ
    • มีความรู้งานด้านกฎหมาย ลูกค้าสัมพันธ์
    • ดำเนินการด้านเอกสารการขาย ฝาก จำนอง และประมูล
    Chic Republic Public Company Limited's banner
    Chic Republic Public Company Limited's logo
    บางกะปิ
    • มีประสบการณ์บริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 15 ปี
    • มีความรู้เรื่องด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ภาษี
    • มีความชำนาญในงานฝึกอบรม ธุรการ จัดซื้้อฯลฯ