ผู้ช่วยทั่วไป
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 46 ตำแหน่งงาน
  NEXTER LIVING COMPANY LIMITED's logo
  บางซื่อTHB 13K - 19,999 /เดือน
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมหรือออกแบบภายใน
  • มีทักษะประสานงานที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  ห้วยขวาง
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสาร
  • มีความรับผิดชอบ
  BJC Retail Group's logo
  บางพลี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลได้ดี
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s banner
  SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.'s logo
  หลักสี่THB 35K - 69,999 /เดือน
  • Managing all accounting
  • Good command in English is a MUST
  • Experience from Audit firm (Big4)
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ดูแลทีมสาขาด้านเป้าหมายเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต
  • จัดทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ
  Hoya Optics (Thailand) Ltd.'s banner
  Hoya Optics (Thailand) Ltd.'s logo
  ลำพูน
  • Minimum 5 - 10 years hands-on HRD experience
  • Good with succession planning, career development
  • Highly organized, proactive, dynamic energetic
  SIAM M.C. CO., LTD.'s banner
  SIAM M.C. CO., LTD.'s logo
  คลองหลวง
  • ไม่จำกัดเพศ
  • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นพัฒนา ขนม และ ลูกอม
  gem. ProCurand Care GmbH's logo
  ต่างประเทศ
  • ค่าใช้จ่ายบริษัทออกให้ทั้งหมด
  • ทำงานประเทศเยอรมันนี
  • ทำงานในบ้านพักคนชรา
  ถัด ไป