ผู้ช่วยด้านข้อมูล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาโท ด้านการจัดการ การเงิน การบัญชีและอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในการวิเคราะห์ธุรกิจ
  • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ
  Sukhumvit Asset Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • เครืองมือการพัฒนาระบบ Delphi,C#, .Net, Java
  • ฐานข้อมูล Oracle, SQL Server, My SQL Server
  • Hardware & Software & Network and Security
  Manpower Group Thailand's banner
  Manpower Group Thailand's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Experience in infrastructure
  • Team Management
  • Network,Server,Security,Database

  เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

  กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)
  จังหวัดอื่นๆ