ผู้ช่วยคลังสินค้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Biodegradable Packaging for Environment Public Company Limited's logo
  ชัยนาท
  • การศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ด้านบริหารงานคลังสินค้า 5 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ในระบบ ERP