ผู้ช่วยการตลาดการขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  Sansiri Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • กำหนดกลยุทธ์วางแผนการและดำเนินงานด้านการตลาด
  • วางแผนกำหนดงบประมาณและการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  ปริมณฑล-สมุทรสาครมากกว่า THB 120K /เดือน