ผู้จัดการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 878 ตำแหน่งงาน
  Onesongchai company limited's logo

  Manager/ผู้จัดการ

  Onesongchai company limited
  จังหวัดอื่นๆ
  • ผู้จัดการตลาดค้าส่ง
  • ผู้จัดการตลาดค้าปลีก
  • ผู้จัดการตลาดสด
  Jaspal & Sons Co., Ltd.'s banner
  Jaspal & Sons Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • BA or MBA,with major in Marketing or related field
  • 3-5 yrs. experience in product/brand management
  • 5 working days/week
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ
  LME CO., LTD.'s banner
  LME CO., LTD.'s logo
  ภูเก็ตTHB 16K - 25K /เดือน
  • Good communication and interpersonal skills
  • Strong organizational skills
  • Customer management skills
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  เมืองปทุมธานี
  • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  สงขลา
  • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  ชลบุรี
  • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  ภาคกลางจังหวัดอื่น
  • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า(ค้าปลีก) 4 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเพศ
  LME CO., LTD.'s banner
  LME CO., LTD.'s logo
  บางพลีTHB 16K - 25K /เดือน
  • Good communication and interpersonal skills
  • Strong organizational skills
  • Customer management skills
  Thiensurat Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • มีความรู้ครบด้านของสายงานบัญชี
  • ปิดงบได้ และวางแผนภาพรวมของบัญชีได้
  • สามารถใช้ระบบ ERP,Bplus ได้ดีเยี่ยม
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  ชลบุรีTHB 25K - 45K /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  สงขลาTHB 25K - 45K /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่นTHB 25K - 45K /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Home Group)'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่นTHB 25K - 45K /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
  • ประสบการณ์บริหารงานค้าปลีก
  INTEQC GROUP (IINTEQC SWINE FARM Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (IINTEQC SWINE FARM Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนก
  • ผลิตสุกรพันธุ์/สุกรขุน (ประจำประเทศลาว)
  • ควบคุมกฎระเบียบและระบบการป้องกันโรค
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • Bachelor Degree in the engineering field
  • 10 years of experience in the Production line
  • Conversational middle of English
  Royal Can Industries Co., Ltd.'s banner
  Royal Can Industries Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดการแผนก
  • ผลิต
  • กระป๋อง
  บางกะปิTHB 45K - 55K /เดือน
   ถัด ไป