ผู้จัดการไฟฟ้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 38 ตำแหน่งงาน
  New Electrical Technology Ltd.'s banner
  New Electrical Technology Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Autocad,Revit ได้
  • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s banner
  T.S.B. Steel Co., Ltd.'s logo
  ปราจีนบุรี
  • ควบคุมโรงงานหรืองานซ่อมบำรุงขนาดใหญ่มากกว่า 7 ปี
  • มีความรู้ด้านงานสถานีไฟฟ้าย่อยและระบบไฟฟ้าแรงสูง
  • ปฏิบัติงานที่ปราจีนบุรี 5 วัน/สัปดาห์
  Standard Can Co., Ltd.'s logo
  บางพลี
  • ระบบงาน Facility
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  • ซ่อมแซมแก้ไขและงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่างๆ
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's logo
  ชุมพร
  • ประสบการณ์บริหารงานวิศวกรรมโรงงาน 5 ปี
  • มีความรู้ระบบ PM
  • วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  Solar D Corporation Co., Ltd.'s banner
  Solar D Corporation Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ความรู้ประสบการณ์ด้านพลังงานการติดตั้้งแผงโซลาร์
  • ต่อยอดและหาลูกค้าได้นอกเหนือจากธุรกิจประจำ
  SC Asset Corporation Public Company Limited's banner
  SC Asset Corporation Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์วิศวกรอาคารสำนักงาน
  • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
  Vichai Trading (1983) Company Limited's banner
  Vichai Trading (1983) Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานธุรกิจก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า
  • โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ
  Royal Plus Public Company Limited's banner
  Royal Plus Public Company Limited's logo
  บางขุนเทียน
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (สมุทรสงคราม)
  • Manage proj. โรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 - 10 ปี
  บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด's banner
  บริษัท พิพัฒนสิน จำกัด's logo
  บางรัก
  • วางแผนภาพรวมการบริหารงานโครงการ
  • เงินรางวัลประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเครื่องแบบพนักงาน
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • กำหนดทิศทาง แผนกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่ม
  • รับผิดชอบการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนของกลุ่ม GPSC
  • เกณฑ์คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 700
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • เงินเดือนดี, มีค่าคอม, โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • บริหารทีมขายให้สามารถขายและโอนได้ตามเป้าหมาย
  • ประสบการณ์บริหารทีมขายอย่างน้อย 3 ปี
  ถัด ไป