ผู้จัดการโรงแรม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 41 ตำแหน่งงาน
  KAMU KAMU Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • บริหารจัดการฝ่ายปฎิบัติการรา้นค้าทุกสาขา
  • มีความเป็นมืออาชีพ เข้าใจสายงานปฎิบัติการร้านค้า
  • มีทักษะในการบริหารทีมงาน มีจิตวิทยาสูง
  Samed Villa Resort, Koh Samet, Rayong's banner
  Samed Villa Resort, Koh Samet, Rayong's logo
  ระยองTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์โรงแรม ไม่ตำกว่า 5 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก
  • สถานที่ทำงานบนเกาะ สิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติมาก
  SIPHYA FURNITURE CO., LTD.'s logo
  พระประแดง
  • ผู้จัดการฝ่ายผลิต,make to order,โรงงานเฟอร์นิเจอร์
  • งานโครงการรับเหมาตกแต่งภายใน,เฟอร์นิเจอร์ built-in
  • ตกแต่งส่วนกลางและห้องพัก โรงแรม, คอนโด, อื่นๆ
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s banner
  Grande Asset Hotels And Property Public Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน หรือบัญชี
  • ประสบการณ์ทางด้านการเงิน 7 ปีขี้นไป
  • มีความรู้เรื่องภาษีอากร ทั้งด้านรับและจ่าย
  ถัด ไป