ผู้จัดการโครงการอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  YRB SOLUTIONS, INC.'s banner
  YRB SOLUTIONS, INC.'s logo
  ต่างประเทศTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ ใน ReactJS,Typescript, Redux
  • ความรู้เกี่ยวกับเฟรมเวิร์ก NextJS ถือเป็นข้อดี
  • ความเข้าใจ CSS (LESS, SASS, CSS Modules)
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • พัฒนาระบบ Web Application
  • มีความรู้และประสบการณ์เรื่อง HTML,DHTML,Javas,CSS
  • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง