ผู้จัดการแผนก online marketing
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 39 ตำแหน่งงาน
  SAFE Fertility Center Co., Ltd.'s banner
  SAFE Fertility Center Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ความท้าทาย
  • การทำงานที่ยืดหยุ่น
  • บรรยากาศเป็นกันเอง
  Salt Thailand's banner
  Salt Thailand's logo
  สาทรTHB 70K - 89,999 /เดือน
  • Hybrid work
  • Working with Digital Alchemy
  • Development opportunities
  Natura Remedee Co., Ltd.'s banner
  Natura Remedee Co., Ltd.'s logo
  พญาไทTHB 45K - 54,999 /เดือน
  • Oversee and manage the marketing budget
  • Initiate and implement marketing strategy and 360
  • Monitor and analyze sales, market trends
  Boncafe (Thailand) Ltd.'s banner
  Boncafe (Thailand) Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Strategic planning for communication campaigns
  • Develop On-line Strategies and SEO campaign
  • Creative idea and art direction in advertising
  Eternal Sakata Inx Co., Ltd.,Interink Co.,Ltd's banner
  Eternal Sakata Inx Co., Ltd.,Interink Co.,Ltd's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • R&D Manager ที่ดูแลเก่งTechnical for Printing ink
  • ดูแลและลงมือทำงานหมึก Flexo & Offset
  • เก่งด้านกลยุทธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง Product Manager
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • วางแผนการขายออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ
  • วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดกลยุทธ์ทางการขาย
  • วางแผนโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Goal setting & Measurement
  • Conduct in depth research to forecast market trend
  • Analyze competitor data and market overview
  JST ERP Technology (Thailand) Co., Ltd. (BOI)'s logo
  วังทองหลางTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • เงินเดือนพื้นฐานเริ่มตั้งแต่ 30000-50000บาท
  • ให้วีซ่าBOI 2ปี(BOI 2 years visa)เมื่อผ่านทดลองงาน
  • มีสวัสดิการค่ารถและค่าน้ำมัน
  PR9 Corporation Co., Ltd.'s banner
  PR9 Corporation Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • มีความชำนาญในการใช้งานเว็บไซต์Social Network ต่างๆ
  • มีประสบการณ์ด้านงาน Event ออกแบบงานกิจกรรมต่าง
  • มีประสบการณ์การตลาดของธุรกิจ MLM จะดีมาก
  ถัด ไป